Alta Vista Loopbaancoaching en Training Werkwijze

Alta Vista Loopbaancoaching

natuurlijk keuzes maken
 
 
Werkwijze Alta Vista Loopbaancoaching en Training

Werkwijze

Kortdurend, concreet en helder, zonder omwegen direct naar de kern.

Mijn werkwijze bestaat uit gerichte loopbaangesprekken, gebruik makend van de oplossingsgerichte methode, elementen uit empowerment, een scala aan loopbaaninstrumenten en indien passend kunnen enkele gesprekken buiten plaatsvinden.

Zowel bij de oplossingsgerichte methode als bij empowerment staan doelen en oplossingen centraal. Of anders gezegd: problemen of keuzes zijn er om opgelost te worden. Vaak wordt veel en lang gepraat over ‘het probleem’ en veel minder aandacht besteed aan de gewenste situatie. Sinds de opkomst van de oplossingsgerichte methode is inmiddels ruimschoots bewezen dat het praten over het doel meer en sneller vruchten afwerpt dan praten over het probleem. Daarom maak ik zoveel mogelijk gebruik van oplossingsgerichte vraagstellingen. Dit wordt door de meeste mensen als uiterst plezierig ervaren.

Alta Vista Loopbaancoaching te Amsterdam e.o.
 
Shift-F16
links privacy voorwaarden disclaimer contact